Certificate
SR EN ISO 9001/ 2015
Certificate
SR EN ISO 14001/ 2005
Certificate
SR OHSAS 18001/ 2008
Devino client/furnizor

Carieră

Turnător formator

Confecționează manual sau mecanic formele pentru turnare și miezurile, după care execută operațiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite. Prelucrează (toarnă piese sau părți din piese, prelucrate din metale, turnate în forme de diferite dimensiuni) cu ajutorul diferitelor procedee de pregătire a miezului fontei precum și turnarea. Prelucrează manual matrițe și miezuri mari...
Continue Reading

Tratamentist

Operatorii la instalațiile de tratament termic al metalelor conduc și supraveghează instalațiile care modifică proprietățile fizice ale obiectelor din metal prin topire, răcire și tratament chimic; conduc cuptoare pentru călirea obiectelor din oțel sau asigurarea durității necesare. Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activiăților postului: Pregătește piesele/subansamblele care urmează a fi tratate termic; Urmărește procesul de tratament termic/respectarea diagramelor de...
Continue Reading

Sudor manual cu arc electric

Sudorul realizează prin sudare îmbinări nedemontabile având ca rezultat obținerea unei structuri interne continue și omogene. Se realizează astfel repere, subansamble, piese sudate și alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, precum construcții metalice (grinzi, stâlpi, țevi etc.), instalații de ridicat (macarale, ascensoare etc.), conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice, recipiente sub presiune,...
Continue Reading

Strungar

Strungarul asigură prelucrarea prin așchiere a semifabricatelor metalice feroase și neferoase, pe strunguri normale și pe strunguri speciale, folosind SDV-uri, utilaje și echipamente specifice tehnologiei de strunjire.   Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului: interpretarea şi utilizarea documentaţiei tehnice; selectarea vitezei, ustensilelor şi materialelor, a uneltelor de fixat şi a pieselor de lucru; reglarea dispozitivelor maşinii; pregătirea locului...
Continue Reading

Oțelar

Conduce și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obținerii metalelor feroase și neferoase; conduce convertizoare și alte instalații specifice pentru producerea oțelului și fontei speciale. Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului: Setează, pregătește și reglează mașinile care vor lucra pentru diferitele etape ale procesului general de prelucrare a minereurilor sau metalelor. Verifică fierul...
Continue Reading

Modelor

Confecționează manual sau mecanic formele pentru turnare și miezurile, după care execută operațiunea de turnare a metalului pentru realizarea piesei stabilite.   Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului: pregătește modelele pentru realizarea formelor din turnătorie conform desenelor tehnologice elaborate de tehnolog; efectuează reparații la modele execută lucrări de tâmplărie în lemn Munca se desfășoară în atelierul de tâmplărie....
Continue Reading

Mașinist pod rulant

Conduce, întreține și supraveghează mașini pentru transport pe orizontală și verticală, având cunoștințe despre funcționarea și capacitatea de sarcină a acestora. Transportă diferite greutăți de la un loc la altul, prin folosirea unei macarale și a altor echipamente de ridicat, sau lucrul pe diferite macarale de construcție alături de elemente de operare și semnalizare manuală...
Continue Reading

Maistru

Maistrul se ocupă în principal cu planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru, organizarea condițiilor de desfășurare a activității formațiilor de lucru, supravegherea activităților de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formării profesionale și gestionării performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la SSM și în domeniul situațiilor de...
Continue Reading

Inginer mecanic

Întocmește oferte și participă la analiza ofertelor și contractelor primite de la furnizori și subcontractori. Întocmește analize de preț, evaluări, estimări.  Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului: Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operaționale ale lucrărilor contractate. -activități de proiectare și de urmărire a modului de implementare a proiectului până la finalizare; -întocmirea...
Continue Reading