Certificate
SR EN ISO 9001/ 2015
Certificate
SR EN ISO 14001/ 2005
Certificate
SR OHSAS 18001/ 2008
Devino client/furnizor

Oțelar

Conduce și supraveghează cuptoarele și instalațiile pentru prima topire a minereurilor, în vederea obținerii metalelor feroase și neferoase; conduce convertizoare și alte instalații specifice pentru producerea oțelului și fontei speciale.

Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului:

Setează, pregătește și reglează mașinile care vor lucra pentru diferitele etape ale procesului general de prelucrare a minereurilor sau metalelor.

Verifică fierul vechi.

Controlează fluxul de fier topit.

Gestionează amestecul fierului topit cu aditivi și metoda de încălzire.

Folosește diferite cuptoare de topit metale, echipamente de alimentare și de topire, benzi transportoare, alte mașini și echipamente și răspunde de funcționarea în bune condiții a acestora.

Munca se desfășoară în hala de turnătorie.

 

Specificațiile postului:

  1. Nivelul de studii: studii medii
  2. Calificare necesară: școala tehnică în domeniu
  3. Competențele postului: condiție fizică bună și reacții rapide.
About the author