Certificate
SR EN ISO 9001/ 2015
Certificate
SR EN ISO 14001/ 2005
Certificate
SR OHSAS 18001/ 2008
Devino client/furnizor

Poltica de confidenţialitate

Poltica de confidenţialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC COZMIRCOM SRL , cu sediul în Baia Sprie, str.Forestierului, nr.213, jud. Maramureș, România, J24/2013/1992, CUI RO 2951916 , tel.0262.222.134, fax 0262.222.909, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de operator, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Va prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

– executarea contractului încheiat cu entitatea juridică în numele căreia acționați și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre în calitate de parte contractantă, precum si în vederea comunicării cu dvs.;

– conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente.

– în vederea satisfacerii unor interese legitime, cum ar fi:

– orice pretenție, acțiune sau procedură , inclusiv redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

când trimiteţi un mesaj la adresa de e-mail afişată pe site-ul nostru,  sau trimiteţi email prin intermediul paginii de contact de pe site-ul nostru, colectăm adresa dumneavoastră de e-mail, numele şi orice alte informaţii pe care le furnizaţi în acel e-mail, doar strict cu scopul de a vă raspunde la cererea dumneavoastră având temeiul legal pentru interes legitim în eventualitatea încheierii unui contract de colaborare.

-când accesati website-ul nostru, www.cozmircom-sa.ro, unele date sunt colectate prin intermediulcookie-urilor. Cookies sunt fişiere de dimensiuni reduse pe care browserul le plaseazălocal pe harddisk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a inţelege mai bine modul in care utilizati site-ul, pentru a personaliza aceasta experienţăşi a vă face următoarea vizită mai placută.

– cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;

– gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, solicitarea de informații/răspunsuri sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri.

3. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând afiliații din cadrul grupului de firme și partenerii noștri contractuali, de exemplu, către:

– părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;

– societăți care ne asigură servicii de asigurare și/sau reasigurare;

– furnizori de servicii,

– orice partener de afaceri, investitor, cesionar;

– consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

– autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile;

– organizatori de licitații, evaluatori sau alte terțe părți în legătură cu achiziții, vânzări, împrumuturi sau credite.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în afara Spațiului Economic European doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

Google colectează informaţii prin utilizarea de către compania noastrăa Google Analytics pe website-ul nostru. Google utilizează aceste informaţii, inclusiv adresele IP şi informaţiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi îmbunătăţirea serviciului Google Analytics. Informaţiile sunt partajate cu Google pe baza agregată şi anonimă. Pentru a afla mai multe despre ce informaţii colecteazăGoogle, modul in care utilizează aceste informaţii şi cum să controleze informaţiile trimise la Google, consultaţi urmatoarea pagină: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Temeiul juridic pentru prelucrarefiindinteresele legitime: indeplinirea obligaţiilor contractuale faţăde Google conform: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Puteti renunţa la Google Analytics instalând pluginul pentru browser aici:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și societatea noastră.

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui, prin trimiterea unei solicitări scrise la sediul COZMIRCOM SA , BAIA SPRIE, str.Forestierului, nr.213, jud.Maramures, Romania, sau la adresa de e-mail contact@cozmircom-sa.ro.Vă vom răspunde neîntârziat.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

6. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile ori pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.

7. Politica de securitate a firmei include măsuri de securitate şi protecţie a datelor cu caracter personal, acestea fiind protejate pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora.